• Ưu đãi đặc biệt 2017
    Minimum stay 2 nights get 13% OFF or 1 set laundry: 01 pants, 01 shirt, 01 lingerie, 01 pair of socks Free or Airport Transfer (01 way) Staying 7 nights get FREE 1 night, pick up or See off
  • Ưu đãi đặc biệt 2020
    Đà Nẵng Petro hân hạnh cung cấp cho khách hàng giảm giá 20% giá phòng khi đặt phòng trực tiếp tại Khách Sạn Dầu Khí Đà Nẵng Các điều khoản và điều kiện: Thời gian áp dụng: 15/07/2020 - 31/12/2020 Đặt qua điện thoại: 0236 3834 834 hoặc Trụ sở chính: 07 Quang Trung hoặc Email: info@dananagpetrohotel.vn 100% tiền phòng tại thời điểm đặt phòng. - Không điều chỉnh đặt phòng, Không hủy bỏ và Không hoàn trả